FAQ2021-08-11T10:08:08+03:00
Hvad er processen når en praktikant fra et ikke-EU land ankommer til Danmark?2021-08-10T06:20:25+03:00

A: Når en praktikant ankommer er der en række trin, der skal opfyldes for at vedkommende kan få løn, betale skat osv.

  • Indenfor 5 dage skal praktikanten registreres hos Borgerservice
  • Herefter skal praktikanten registreres hos SKAT
  • Indenfor 90 dage skal der åbnes en bankkonto
  • Praktikantens navn skal påføres postkassen hvor han/hun bor af hensyn til modtagelse af breve osv. fra f.eks. offentlige myndigheder.

Hele denne proces bistår vi med hos Agrosuccess, så det sikres at praktikanten kommer godt i gang med sin praktik og at du som praktikvært ikke skal bruge tid på opgaver du måske ikke er vant til.

Hvad er lønnen for udenlandske praktikanter i landbrug og indenfor det grønne område2021-08-10T06:19:51+03:00

Se lønsatser her: https://www.gls-a.dk/loenoversigt/

Kan en praktikant skifte praktiksted under sit ophold i Danmark?2021-08-10T06:19:14+03:00

Ja, det er muligt. Dog kan den samlede længde af praktikopholdet aldrig overstige 12 måneder. Så hvis en praktikant eksempelvis skifter praktikplads efter 7 mdr. Kan han/hun maksimalt arbejde det nye sted i 5 mdr.

Bemærk også at hvis en praktikant skifter praktiksted så kan han/hun ikke begynde at arbejde før en ny arbejdstilladelse er udstedt. Tiden der går med udstedelsen af den nye arbejdstilladelse tæller som en del af de samlede 12 mdr. praktikopholdt samlet set må vare.

Hvordan booker man en aftale med SiRi om at få optaget biometri?2021-08-10T06:18:30+03:00
Hvor er lang er sagsbehandlingstiden for en ansøgning om arbejdstilladelse?2021-08-10T06:17:53+03:00

Sagsbehandlingstiden bestemmes af Styrelsen for international rekruttering og integration (SiRi) og er 60 dage.

Læs mere her: https://www.nyidanmark.dk/da/Words%20and%20Concepts%20Front%20Page/SIRI/SIRI%20processing%20time

Er det nødvendigt med en arbejdstilladelse for praktikanter fra ikke-EU lande?2021-08-10T06:17:17+03:00

Ja, man skal ansøge om en arbejdstilladelse med ansøgningsformular PR1/3.

Du kan læse mere her: https://www.nyidanmark.dk/da/Applying/Interns?anchor=canyouapply